இலங்கையை பூர்வீகமா கொண்ட உள்நாட்டு (இலங்கை), வெளிநாட்டு மணமக்களை தேடி அலுத்துவிட்டீர்களா? உங்கள் தேடலுக்கு முற்றுப்புள்ளியாக நாங்கள்... EQMarriageService.com

  • 📌 ஒரு தசாப்தத்துக்கு மேலான சேவை (2012 ஆம் ஆண்டு முதலான சேவை)
  • 📌 இதுவரை கிட்டத்தட்ட 1,143 திருமணங்கள் எமது சேவை மூலம் முற்று செய்யப்பட்டுள்ளது. (வருடத்துக்கு ஏறத்தாழ 100 திருமணங்கள்)
  • 📌 எண்ணற்ற இலங்கை பதிவுகள், உலகளாவிய தேடல், இவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில்


Member Registration / அங்கத்தவர் பதிவு


மணமகன் / மணமகள் வதிவிடம் / நாடு - Groom/Bride's Country of Residence

துணை வதியும் நாடு - Partner's Country of Residence


Terms & Conditions   |     Privacy Policy
Copyright © 2023 Ensured Quality Lanka (Pvt) Ltd, All Rights Reserved. (Company Number : PV 00220222)